Latest News

Yenilenebilir Enerji

Grup şirketlerimizden Bey Enerji 2004 yılında kurulmuştur.

Küresel ısınmaya sebep olan sera gazının meydana gelmesinin başlıca sebeplerinden biri enerji tüketimidir. Fosil yakıtların kullanılması atmosferdeki karbondioksit oranında artışa sebep olur. Karbondioksit artışı ise küresel ısınmaya, o da iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

Bey Enerji, doğayı korumak ve sera gazı salınımının azaltılmasına katkı sağlamak için yenilenebilir kaynakları kullanarak, enerji üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Firmamız, Tahtaköprü Barajı'nın elektrik üretim lisansını 49 yıllığına almış olup, 8 MW kapasiteli enerji santrali yapım işi devam etmektedir.'